RT350

Štrbinový difúzor s hliníkového bubna, s prírubou a priamou montážou

Štrbinový difúzor je vhodný na prívod a odvod chladeného a ohriateho vzduchu.

Štrbina je vybavená prvkami smeru vzduchu, ktoré je možné individuálne nastaviť.

Tieto špeciálne vyvinuté prvky smerovania vzduchu (bubny) zaisťujú ideálny a stabilný obrazec difúzie vzduchu, ako aj nízku hladinu hluku.

V miestnosti je vysoká úroveň indukcie a prieniku vzduchu.

K dispozícii sú všetky dĺžky.