Zónová regulácia (DCV / VAV systém)

Systém šitý na mieru pre energeticky optimalizovanú prevádzku a kontrolu komfortu v budovách.

  • WISE

    Najinteligentnejšie riešenie pre vnútornú klímu riadenú dopytom na trhu. DCV systém s inteligentnou bezdrôtovou komunikáciou k jednotkám Swegon GOLD.

  • REACT

    Prispôsobivý a jednoduchý spôsob, ako zabezpečiť vnútornú klímu v každej miestnosti. DCV a VAV systém k jednotkám GOLD, GLOBAL a CASA.

  • GreenZone

    Systém prispôsobený pre energeticky optimalizovanú prevádzku a komfortnú reguláciu v budovách. DCV a VAV systém k jednotkám Mark AIRSTREAM.