Vonkajšie stenové žalúzie

Vonkajšie stenové žalúzie.

ALD

ALD

Akustická žalúzia
UPSI

UPSI

UPSI kombinuje prívod čerstvého vzduchu a výfuk odpadového vzduchu v jednom kompaktnom balení. Štruktúra UPSI a vysoká rýchlosť odvádzania odpadového vzduchu bránia zmiešaniu čerstvého a použitého vzduchu.
TUISKU-AF

TUISKU-AF

Protimrazová ochrana.
Mriežky WGI / WGO

Mriežky WGI / WGO

Nástenné vonkašie mriežky
UPA

UPA

Výfuková dýza UPA je určená pre systémy, kde je odpadový vzduch vyfukovaný cez povrch steny. UPA je vhodný pre prietoky vzduchu 16-820 l / s.
WSH

WSH

Vonkajšia stenová mriežka pre domácnosti.
TUISKU-IS

TUISKU-IS

Snehová a protidažďová žalúzia.
WGS

WGS

Vonkajšia nástenná mriežka pre čerstvý/odvádzaný vzduch.
TUISKU-O

TUISKU-O

Žalúzie s dvierkami.