FRB

Pasívny chladiaci trám.

FRB

FRB

Priznaný pasívny chladiaci trám pre závesnú inštaláciu
LUNA RE

LUNA RE

Digitálny izbový regulátor pre vzduchové a vodné klimatizačné systémy.