UPSI

UPSI kombinuje prívod čerstvého vzduchu a výfuk odpadového vzduchu v jednom kompaktnom balení. Štruktúra UPSI a vysoká rýchlosť odvádzania odpadového vzduchu bránia zmiešaniu čerstvého a použitého vzduchu.

Vstup čerstvého vzduchu má ochrannú sieťku, ktorá udržuje stranu privádzaného vzduchu čistú. Výfuková dýza je skonštruovaná tak, aby urýchľovala prúdenie vzduchu, a je vybavená sieťkou. UPSI je čo najmenší, najnižší a nenápadný bez toho, aby bol znížený výkon.

UPSI je k dispozícii v akejkoľvek farbe RAL definovanej architektom, aby sa dosiahol najlepší vonkajší vzhľad. Štandardná farba je oceľovo šedá RAL 9023 + 9007. K dispozícii s výfukom buď vpravo (R) alebo vľavo (L). Potrubie pre prívod čerstvého vzduchu Ø160 alebo Ø200.

Vlastnosti:
-   Kombinovaný výrobok s prívodom čerstvého vzduchu aj použitým výfukom vzduchu v jednom balení
-   Výfuk pravý (R) alebo ľavý (L)
-   Štandardná farba oceľová šedá RAL9023 + 9007
-   Potrubie pre prívod čerstvého vzduchu Ø160 alebo Ø200

Rýchly výber:

Rozmery: