OTVORENÁ KANCELÁRIA

Navrhované riešenie otvorenej kancelárie s jedným alebo viacerými aktívnymi komfortnými modulmi spolu s jedným alebo viacerými aktívnymi difúzormi alebo klapkou privádzaného vzduchu.

Miestnosť má variabilný prietok privádzaného vzduchu a odvádzaný vzduch, ktorý je vyvážený cez klapku a difúzor odvádzaného vzduchu.

Detekcia prítomnosti a merania teploty sa vykonávajú v aktívnom difúzore privádzaného vzduchu alebo v komfortnom module, tieto spoluregulujú tak, aby sa do miestnosti privádzalo správne množstvo vzduchu, ako aj chladenie a/alebo kúrenie, aby sa dosiahla nastavená klíma v miestnosti.

Odvádzaný vzduch cez samostatnú klapku odpadového vzduchu a pasívny difúzor odpadového vzduchu.

Možnosti:
• Vykurovanie miestnosti prostredníctvom radiátorov a servopohonov radiátorových ventilov napojených na systém WISE. Alternatíva s ohrevom cez vykurovaciu špirálu v komfortnom module.
• Detekcia prítomnosti pre samostatné nastavenie prietoku vzduchu a teploty pre prítomnosť a neprítomnosť.
• Individuálne nastavenie teploty pomocou nastavovača požadovanej hodnoty.
• Meranie a regulácia teploty, montáž na stenu.
• Detekcia kvality vzduchu a vlhkosti s reguláciou, montáž na stenu.
• Detekcia kvality vzduchu a vlhkosti s reguláciou v klapke odvádzaného vzduchu.
• Detekcia okien pre vypnutie chladiaceho okruhu pri otvorenom okne.
• Ochrana proti kondenzácii pre chladiaci okruh.

Podrobné informácie a úplný popis funkcií nájdete v sprievodcovi systémom a funkciou.

Pri návrhu boli použité tieto produkty: