ROE a RVE

Rekuperačná jednotka pre rezidenčné bývanie

Kvalita, čistota, teplota a vlhkosť vzduchu sú rozhodujúce pre pohodlie, najmä v zimnom období, kedy otvorenie okien má za následok výraznú stratu tepla a nepohodlie pre bývajúcich. V takom prípade je systém riadeného mechanického vetrania najlepším riešením na udržanie úrovne energetickej hospodárnosti a kvality vnútorného vzduchu.

Posledné predpisy o úsporách energie v budovách v kombinácii so stále účinnejšou tepelnou izoláciou a stále lepším vybavením dverí a okien určite zvýšili komfort našich domovov, a to tepelne aj akusticky. To ich však tiež transformovalo na potenciálne „nebezpečné uzavreté pasce“, kde sa môžu spontánne uvoľňovať znečisťujúce látky použité vo výrobnom procese (napríklad formaldehyd).

Na zabezpečenie dostatočnej výmeny vzduchu v budove a na zabezpečenie dobrej kvality vnútorného vzduchu je nevyhnutné nainštalovať riadený systém mechanického vetrania. Obnova vzduchu je pre čistý živý vzduch nevyhnutná. Riadené mechanické vetranie s ROE a RVE rekuperácie tepla od firmy HiDew je najlepším riešením na zníženie energetickej potreby budovy a zároveň zlepšenie zdravotného stavu priestorov.

Možnosti umiestnenia: strop / stena