RCE a RFE

Rekuperačná jednotka pre rezidenčné bývanie, 220m3/h < 100m2 (umiestnená do obvodovej stenovej priečky)

Vysokoefektívny podstropný alebo stenový zabudovaný systém mechanického vetrania, o ktorom sa predpokladá, že zaručuje energetický výkon aj kvalitu vnútorného vzduchu. Naše modely RCE a RFE zaručujú okrem nevyhnutnej výmeny vzduchu v budove aj dobrú kvalitu vzduchu znižovaním spotreby. Zahŕňa funkciu voľného chladenia; umožňuje ešte väčšiu sezónnu účinnosť.

Rekuperačná jednotka RCE je integrovaná do obvodovej stenovej priečky, čím nevyžaduje umiestnenie do technickej miestnosti. VZT potrubia sú orientované do stropu.

Rekuperačná jednotka RFE je integrovaná do obvodovej stenovej priečky, čím nevyžaduje umiestnenie do technickej miestnosti. VZT potrubia sú orientované do podlahy.

1. Zimná účinnosť a rekuperovaný tepelný výkon sa deklaruje pri podmienkach odvádzaného vzduchu + 20 ° C, 50% a podmienkach vonkajšieho vzduchu -5 ° C, 80%
2. Letný rekuperovaný tepelný výkon sa deklaruje pri podmienkach odvádzaného vzduchu + 26 ° C 50% a podmienky vonkajšieho vzduchu + 35 ° C, 70%
3. Pre prístup do energetickej triedy A + musí byť jednotka vybavená pokročilím ovládaním a jednou sondou (vlhkosťi alebo CO2)
4. Absorbovaný výkon a prúd sú deklarované pri menovitom prietoku vzduchu a užitočný statický tlak 50 Pa

Za iných podmienok sa hodnoty môžu relevantne meniť.