TE370

2-cestný difúzny štrbínový difúzor pre montáž do stropného podhľadu s centrálnou odvodnou mriežkov (2v1).

Štrbinový difúzor TE370 je vhodný na prívod a odvod ohriateho a chladeného vzduchu v kanceláriách, konferenčných miestnostiach atď. Špeciálne vyvinuté pevné lopatky zaisťujú pevný obojstranný horizontálny pulzný vzor a nízku hladinu hluku. Vysoká indukcia a vysoký prienik vzduchu do miestnosti sa dosahuje bez vnútorných turbulencií. Odnímateľné jadro difúzorov je perforované a je zodpovedné za odsávanie vzduchu. Rám mriežky je možné prispôsobiť podľa typu stropu.

TE371 - 1 štrbinové prevedenie, 594x594mm, (min. 105m3/h – max 531m3/h)
TE371 - 2 štrbinové prevedenie, 594x594mm, (min. 175m3/h – max 908m3/h)
TE371 - 3 štrbinové prevedenie, 594x594mm, (min. 290m3/h – max 989m3/h)
TE371 - 4 štrbinové prevedenie, 594x594mm, (min. 400m3/h – max 1039m3/h)

-   Kombinovaný stropný difúzor z ocele pre prívod a odvod vzduchu.
-   Napájaciu časť tvoria pevné štrbinové difúzory. Extrakčná časť je umiestnená centrálne a pozostáva z odnímateľnej perforovanej mriežky.
-   Rám tohto stropného difúzora je možné upraviť podľa typu stropu.
-   Prepojka je vybavená 1 okruhlým pripojením pre prívod vzduchu a 1 okruhlým pripojením pre odvod vzduchu.