Zvukovo tlmiaci box VAM

Prečerpávacia komora VAM zvyšuje koncové tlmenie vetracích otvorov privádzaného a odvádzaného vzduchu a obmedzuje prenos zvuku šíriaceho sa z jednej miestnosti do druhej.

VAM je vyrobený z pozinkovaného oceľového plechu a zvlhčovacím materiálom je polyesterová vlna (Dacron), ktorá vo vzduchu neprenáša vlákna ani častice. VAM sa dodáva s izolovanými spojovacími vložkami.

Vlastnosti:
-   Tlmiaca pretlaková komora na konečné tlmenie vetracích otvorov prívodného a odvádzaného vzduchu, napríklad pri vetraní domov
-   Akustický tlmiaci materiál Dacron, ktorý nevyžaruje vlákna alebo častice do vnútorného vzduchu
-   Izolované chrániče kĺbov

Rozmery:

Vzduchová nepriezvučnosť:

Systém VAM obmedzuje prenos zvuku šíriaceho sa vzduchom z jednej miestnosti do druhej.

Útlm zvuku pre vzduchové kanály medzi miestnosťami D n, e, w dB: