UČEBŇA - Digestor

Navrhované riešenie pre triedu so samostatnou klapkou WISE pre privádzaný a odvádzaný vzduch, jedným alebo viacerými pasívnymi difúzormi privádzaného a odvádzaného vzduchu. Miestnosť má variabilný prívod a odvod vzduchu v rovnováhe s odvetrávaním digestora.

Meranie teploty vzduchu v miestnosti sa vykonáva v klapke odpadového vzduchu a systém reguluje množstvo privádzaného a odvádzaného vzduchu v triede tak, aby bola dosiahnutá správna klíma v miestnosti.

Meranie vetrania digestora sa vykonáva cez meraciu prírubu, ktorá sa vyrovnáva najprv znížením odsávaného vzduchu, ak to nestačí, zvýši sa prívod vzduchu, aby sa vyrovnali prúdenia vzduchu v miestnosti. Alternatívne je možné vykonať vyváženie prietoku pomocou indikácie z digestora.

Privádzaný a odvádzaný vzduch je dodávaný s pasívnymi difúzormi prívodu a odvodu vzduchu.
 

Možnosti:
• Vykurovanie miestnosti radiátormi a pohonmi radiátorových ventilov napojených na systém WISE.
• Vykurovanie pomocou privádzaného vzduchu s izbovou teplotou.
• Detekcia prítomnosti pre samostatné nastavenie prietoku vzduchu a teploty pre prítomnosť a neprítomnosť v triede.
• Individuálne nastavenie teploty pomocou nastavovača požadovanej hodnoty.
• Meranie a regulácia teploty, montáž na stenu.
• Detekcia kvality vzduchu a vlhkosti s reguláciou, montáž na stenu.
• Detekcia kvality vzduchu a vlhkosti s reguláciou v klapke odvádzaného vzduchu.
• Indikácia digestora do systému WISE cez kontakt.
• Detekcia okien pre vypnutie ventilácie pri otvorenom okne.

Podrobné informácie a úplný popis funkcií nájdete v sprievodcovi systémom a funkciou.

 

Pri návrhu boli použité tieto produkty: