ŠPORTOVÉ HALY, TELOCVIČNE

Na Slovensku máme veľa zastaralých športových hál a telocviční, ktoré sa snažia či už samosprávy alebo súkromní investori, zrekonštruovať. Z našich skúseností sa väčšinou odvetranie zminimalizuje len na vetranie šatní, čo je nepostačujúce.

Naše riešenie:

Základným pilierom je navrhnúť správnu distribúciu vzduchu, ktorá sa prispôsobí situácii či sa jedná o tréningový proces alebo zápas. Vetranie ovplyvňuje aj obdobie roka, či je potrebné kúriť alebo chladiť. Vetranie musí byť riadené od koncentrácie CO2. Nami navrhované riešenie je použiť rekuperačnú jednotku AIRSTREAM CFX od značky MARK a distribučné prvky RIF od značky CLIMECON. 

Difúzor privádzaného vzduchu RIF je ideálny na vetranie, kúrenie a chladenie priestorov s vysokými stropmi. Dofuk vzduchu je možné automaticky upraviť zmenou polohy čepele (RIF-M1  a RIF-M2).