OPATROVATEĽSKÁ MIESTNOSŤ

Komfortné moduly pre chladenie, kúrenie a vetranie

PARAGON je komfortný modul jednosmernej distribúcie vzduchu navrhnutý pre optimálny komfort v opatrovateľských priestoroch. PARAGON vykuruje, chladí a ventiluje, aby vytvoril optimálnu vnútornú klímu. Produkt je prispôsobiteľný individuálnym potrebám pacientov a požiadavkám zdravotníckych zariadení na podporu hojenia. Zdravotníckymi zariadeniami sa rozumejú miestnosti, kde sa o pacientov starajú, vyšetrujú a/alebo liečia, ako aj iné priestory potrebné na vykonávanie zdravotníckych činností. Vetranie v ošetrovni je dimenzované tak, aby vytváralo dobré vnútorné prostredie, ktoré podporuje spánok a odpočinok, zvyšuje spokojnosť pacienta a slobodu výberu.

Naša nová aktualizovaná hotelová jednotka PARAGON ponúka mnoho výhod.

Pacientovi sa ponúka:
• Najlepší možný komfort
• Individuálne regulovaná teplota v miestnosti podľa želania pacienta
• Pohodlne vetraná miestnosť starostlivosti bez prievanu
• Nízka hladina hluku pre dobrý spánok a zotavenie
(žiadne ventilátory - bezmotorové prevedenie)

Majiteľovi hotela ponúkame:
• Optimalizované chladenie a kúrenie
• Voliteľné riadiace zariadenie, ktoré je možné pripojiť k riadiacim systémom a účtovným systémom
• Stredové pripojenie vzduchu pre ľahký prístup
• Jednoduchá inštalácia vďaka plug & play
• Energeticky efektívne a nákladovo efektívne produkty
• Produkty nenáročné na údržbu, jednoduchá údržba
• Nízka montážna výška
• Pohyblivá vodiaca doska pre ľahký prístup
• Voliteľná strana pripojenia vody

 

 Pri návrhu boli použité tieto produkty:

 

                                                                           Obr. V nemocnici sa vetrá, chladí a vykuruje len podľa obsadenosti izieb