KAŠTIEĽ

Ak aj Vy patríte medzi odvážnych investorov, ktorý sa nezľakli výzvy renovácie historickej budovy vo forme kaštieľa, alebo zámočku, tak pre Vás je určená práve táto informácia. Bezpochyby rustikálny nábytok a dobová fasáda tvorí dôležitú časť renovácie historickej budovy. Avšak máloktorý z investorov sa zamýšľa nad technickým riešením vetrania v takejto budove. Z našich skúseností vyplýva, že koncepty riešenia pre danú historickú budovu sú nepostačujúce, avšak práve koncept vetrania neradno podceniť.

Ako to robíme my?
Priestory v historických budovách potrebujú vyriešiť okrem vetrania aj odvlhčenie a na to sa zabúda. V našom koncepte sú dôležité tieto kroky:

1. Výber adekvátnej rekuperačnej odvlhčovacej jednotky.
prípade, že sa jedná o priestory, ktoré potrebujú prísun čerstvého vzduchu, doporučujeme jednodnotky SPR značky HiDew. Tieto jednotky sa využívajú v priestoroch, kde sa zdržiavajú ľudia.

V prípade, že sa jedná o priestory, kde nie je potrebný prísun čerstvého vzduchu, ako napr. archív, príp. miestnosti, kde sú uložené historické artefakty, je potrebné použiť len odvlhčovaciu jednotku DVS značky HiDew.

Špeciálnu pozornosť venujeme vínnym pivniciam, pre ne sú určené jednotky CCV značky HiDew

2. Správna voľba distribučných prvkov je nemenej dôležitá.
Nami ponúkane distribučné prvky značky CLIMECON nerušia estetický charakter renovácie a ich dizajn vieme prispôsobiť požiadavke architekta.

3. Kuchyne.
V prípade, že investičný zámer počíta so zriadením kuchyne, napr. budúci penzión, výber kvalitného digestora je kľúčový, aby sa Vám neprenášali v interiéri pachy. CLIMECON ponúka ideálne riešenie pre profesionálne kuchyne.

4. Wellness.
V prípade wellnessu riešime vetranie s odvlhčovaním pomocou jednotiek HiDew

Čo dodať na záver:
Ako najväčšiu chybu v realizáciách vnímame, že vetranie priestorov je väčšinou riešené bez odvlhčovania. Ak neberieme do úvahy vykurované apartmány, teplota v priestoroch kaštieľa je obvykle pod 20°C a vlhkosť v priestore je bez kontroly, čo má zlý vplyv nie len na životnosť celej budovy, ale aj na interiérové vybavenie kaštieľa. V prípade prechodných období a počas letných búrok a dažďov, ak je kaštieľ vybavený len vetraním bez odvlhčenia, vháňa sa do vnútra taktiež vlhký vzduch.