SKLADY A TECHNOLOGICKÉ PREVÁDZKY

Odvlhčovačie jednotky HiDew sú určené na použitie v prostrediach s vysokým zaťažením vyžadujúcich prevádzku 24 hodín / deň. Využietie je všade tam, kde môže nedostatok kontroly vlhkosti poškodiť štruktúru, výrobok, alebo potraviny.

Vhodné použitia:
-   Sklady (potraviny, bez stravy, ...)
-   Skleník
-   Sušiaca kabína po maľovaní
-   Korenie Ambient
-   Potravinársky priemysel
-   Vinné pivnice
-   Múzeum
-   Okolie sušenia
-   Kostoly
-   Posilňovne
-   Farmaceutický priemysel
-   Podzemné parky
-   Cementárenský priemysel
-   Laboratóriá
-   Nemocnice