LABORATÓRIÁ

Vytvoriť adekvátne podmienky pre klímu v laboratóriu vôbec nie je jednoduché. Aby sa splnili prísne kritériá, je nutné citlivo zvážiť všetky podmienky, ktoré majú vplyv na to, čo sa v danom laboratóriu bude testovať. Naše skúseností z realizácií nam pomohli dospieť k záveru, že i do týchto priestorov je potrebné priviesť čerstvý vzduch. 

Náš koncept riešenia:

1. Štandardné laboratórium.

Voľba rekuperačnej jednotky AIRSTREAM CFX od značky MARK, je vhodným riešením. Jednotka je vybavená vysokoúčinnou rekuperáciu, 2-stupňovou filtráciou, vodným chladením, elektrickým ohrevom a parným zvlhčovaním. Regulácia ponúka riadenie na úrovni presnej klímy s odchýlkou teploty+/- 0,5°C., vlhkosť v priestore +/-3%. Neoddeliteľnou dodávkou pre tieto laboratória je aj interierová odvlhčovacia jednotka DVS od značky HiDew. 

Distribúciu vzduchu zabezpečujeme difúzormi od značky CLIMECON, predovšetkým kvôli ich inovatívnemu bezprievanovému vetraniu, tichému prevedeniu a s vyšším objemom dodávky čerstvého vzduchu.

2. Laboratórium, kde sa pracuje s biologickým materiálom.

Osobitnú kapitolu tvoria laboratória, kde sa pracuje s biologickým materiálom ako napr. baktérie, vírusy...a pod.

Do týchto priestorov je nevyhnutné uvažovať s rekuperačnou jednotkou s gykolovým okruhom značky LIBERTY a to z dôvodu, že sa nemieša privádzaný s odvádzaným vzduchom z interiéru. Jednotka je vyrobená z kompozitného materiálu a spĺňa všetky najprísnejšie hygienické kritéria.