ODVLHČOVANIE SUTERÉNU

freeAir 100 s prípojkou odvádzaného vzduchu v kúpeľni

Trvalo príjemná vnútorná klíma
Vetracia jednotka freeAir 100 je vybavená 8 senzormi, ktoré zachytávajú údaje vrátane hladiny CO2, relatívnej vlhkosti a teploty a automaticky riadia vetranie podľa aktuálnej potreby. Vysoká úroveň rekuperácie tepla zaisťuje predhriatie privádzaného čerstvého vzduchu. Úroveň pohodlia pivničných priestorov je zvýšená vďaka trvalo príjemnej vnútornej klíme.

Automatická ochrana proti vlhkosti
Inteligentný manažment vlhkosti vetracej jednotky freeAir 100 zabraňuje prílišnej vlhkosti vzduchu a tým chráni pred poškodením stavebnej konštrukcie. Senzory vlhkosti a teploty merajú relatívnu vlhkosť a teplotu vo vnútri aj vonku. To pomáha zabezpečiť optimálnu kontrolu odvlhčovania a zabraňuje prenikaniu vlhkosti. V režime odvlhčovania zvyšuje freeAir rýchlosť výmeny vzduchu až o 45 percent relatívnej vnútornej vlhkosti, akonáhle absolútna vlhkosť v interiéri stúpne nad vonkajšiu úroveň, čím sa zabezpečí odstránenie vlhkosti výmenou vzduchu.

Zjednodušený dizajn a inštalácia
Vonkajšia nástenná vetracia jednotka freeAir 100 ponúka možnosť prepojenia ďalších miestností. V závislosti od veľkosti suterénu to zvyčajne vyžaduje iba jeden vonkajší otvor v stene. Vďaka inteligentnej aktívnej prenosovej jednotke freeAir plus nie sú potrebné rozvody privádzaného vzduchu.

Maximálna energetická účinnosť
Prispôsobením rýchlosti výmeny vzduchu aktuálnym potrebám freeAir 100 vyžaduje veľmi málo prevádzkovej energie. Vysoká úroveň rekuperácie tepla viac ako 90 % pomáha dosiahnuť úsporu energie na vykurovanie až 50 %.

Hlavné výhady vetrania freeAir od spoločnosti bluMartin
* Konzistentne pohodlná vnútorná klíma vďaka ovládaniu cez 8 senzorov
* Automatická ochrana proti vlhkosti
* Jednoduché naprojektovanie a inštalácia
* Maximálna energetická účinnosť pre zníženie nákladov