OBCHODNÉ BUDOVY

freeAir 100 s prípojkou odvádzaného vzduchu v kúpeľni

Zjednodušený dizajn a inštalácia
Ventilačný systém freeAir vyžaduje len zlomok ventilačných potrubí používaných v centrálnych systémoch. V porovnaní s čisto decentralizovaným systémom je potrebných oveľa menej otvorov a jednotiek vonkajších stien. To pomáha výrazne zjednodušiť dizajn a inštaláciu. Nie sú potrebné drahé požiarne bezpečnostné zariadenia, keďže vetracia jednotka neprechádza cez požiarne úseky. Nie sú potrebné žiadne káble snímačov, pretože technológia snímačov je integrovaná vo vnútri jednotiek.

Senzorové ovládanie bez ohľadu na správanie používateľa
Vetracia jednotka freeAir 100 je vybavená 8 senzormi, ktoré zachytávajú údaje vrátane hladiny CO2, relatívnej vlhkosti a teploty a automaticky riadia vetranie podľa aktuálnej potreby. Inteligentné riadenie vlhkosti zabraňuje prílišnému vysušeniu alebo prílišnému zvlhčeniu vzduchu bez ohľadu na správanie užívateľa, čím chráni pred poškodením stavebnej konštrukcie. Pre zamestnancov pomáha riadenie závislé od dopytu zvýšiť komfort s výnimočnou kvalitou vzduchu a jednoduchou obsluhou.

Maximálna energetická účinnosť
Prispôsobením rýchlosti výmeny vzduchu aktuálnym potrebám freeAir 100 vyžaduje veľmi málo prevádzkovej energie. Vysoká úroveň rekuperácie tepla viac ako 90 % pomáha dosiahnuť úsporu energie na vykurovanie až 50 %. Vďaka vysokej energetickej účinnosti bol freeAir 100 certifikovaný pre použitie v pasívnych domoch. Používanie systému môže mať pozitívny vplyv na energetický certifikát budovy.

Minimálna údržba
Prispôsobením rýchlosti výmeny vzduchu aktuálnym potrebám filtre zvyčajne stačí vymeniť raz ročne. Softvér freeAir Connect, ktorý je k dispozícii zadarmo, ponúka podľa potreby komplexný prehľad o údajoch senzorov, hodnotách spotreby a rekuperovanej energii.

Hlavné výhady vetrania freeAir od spoločnosti bluMartin
* Zjednodušený dizajn a inštalácia
* Vysoká kvalita vzduchu vďaka automatickému senzorovému riadeniu
* Maximálna energetická účinnosť pre zníženie prevádzkových nákladov
* Minimálna údržba