KANCELÁRIA - Vzduch

Navrhované kancelárske riešenie s jedným alebo viacerými aktívnymi difúzormi privádzaného vzduchu a odovzdávaného vzduchu

Detekcia prítomnosti a meranie teploty sa vykonáva v aktívnom difúzore privádzaného vzduchu, výustka reguluje množstvo privádzaného vzduchu tak, aby sa dosiahla nastavená klíma v miestnosti.

Odsávaný vzduch cez zvukovo tlmený difúzor na prenos vzduchu do chodby s centrálnym odsávaným vzduchom.

Možnosti:
• Vykurovanie miestnosti prostredníctvom radiátorov a servopohonov radiátorových ventilov napojených na systém WISE.
• Vykurovanie pomocou privádzaného vzduchu s izbovou teplotou.
• Individuálne nastavenie teploty pomocou prevodníka požadovanej hodnoty.
• Detekcia okien pre vypnutie ventilácie pri otvorenom okne.
• Detekcia kvality vzduchu a vlhkosti s reguláciou.

Podrobné informácie a úplný popis funkcií nájdete v sprievodcovi systémom a funkciou.

Pri návrhu boli použité tieto produkty: