KANCELÁRIA - Voda

Navrhované kancelárske riešenie s jedným alebo viacerými komfortnými modulmi s konštantným prietokom privádzaného vzduchu (CAV) a prestupom vzduch.

Teplota v miestnosti sa reguluje pomocou riadiaceho systému komfortného modulu, ktorý riadi chladenie a/alebo kúrenie tak, aby sa dosiahla nastavená klíma v miestnosti.

Meranie teploty v kancelárii prebieha prostredníctvom jedného z nástenných doplnkov systému WISE, izbových snímačov, nastavovačov nastavených hodnôt alebo detektorov prítomnosti.

Odsávaný vzduch cez zvukovo tlmený difúzor na prenos vzduchu do chodby s centrálnym odsávaným vzduchom.

Možnosti:
• Vykurovanie miestností pomocou vykurovacej špirály v komfortnom module. Alternatíva s vykurovaním cez radiátory a pohony radiátorových ventilov napojené na systém WISE.
• Detekcia prítomnosti pre samostatné nastavenie teploty pre prítomnosť a neprítomnosť v kancelárii.
• Individuálne nastavenie teploty pomocou nastavovača požadovanej hodnoty.
• Meranie a regulácia teploty, montáž na stenu.
• Detekcia okien pre vypnutie chladiaceho okruhu pri otvorenom okne.
• Ochrana proti kondenzácii pre chladiaci okruh.

Podrobné informácie a úplný popis funkcií nájdete v sprievodcovi systémom a funkciou

Pri návrhu boli použité tieto produkty: