INTERNÁTY A UBYTOVNE

freeAir 100 s prípojkou odvádzaného vzduchu v kúpeľni

Senzorové ovládanie pre každú jednotlivú jednotku
Bytová vetracia jednotka freeAir 100 je vybavená 8 senzormi, ktoré zachytávajú údaje vrátane úrovne CO2, relatívnej vlhkosti a teploty a automaticky riadia vetranie v bytovej jednotke podľa aktuálnych potrieb. Pre cestujúcich pomáha riadenie závislé od dopytu výrazne zvýšiť komfort s výnimočnou vnútornou klímou, ktorá nevyžaduje zásah používateľa.

Ochrana proti vlhkosti bez ohľadu na správanie používateľa
Inteligentné riadenie vlhkosti vetracej jednotky freeAir 100 zabraňuje prílišnému vysychaniu alebo prílišnej vlhkosti vzduchu bez ohľadu na správanie užívateľa, čím chráni pred poškodením stavebnej konštrukcie. Senzory vlhkosti a teploty merajú relatívnu vlhkosť a teplotu vo vnútri aj vonku. Jednotka je potom schopná určiť absolútnu vlhkosť a zabezpečiť vetranie závislé od potreby.

Zjednodušený dizajn a inštalácia
Ventilačný systém freeAir nevyžaduje veľa ventilačných potrubí. Pripojenie druhej miestnosti umožňuje pripojenie kúpeľne k vonkajšej stene vetracej jednotky freeAir 100 bez potreby centralizovaného systému odvodu vzduchu. Nie sú potrebné drahé protipožiarne zariadenia, keďže vetracia jednotka neprechádza cez požiarne úseky. Senzorová technológia je integrovaná do jednotky, čo znamená, že nie sú potrebné žiadne externé senzorové káble.

Maximálna energetická účinnosť
Prispôsobením rýchlosti výmeny vzduchu aktuálnym potrebám freeAir 100 vyžaduje veľmi málo prevádzkovej energie. Vysoká úroveň rekuperácie tepla viac ako 90 % pomáha dosiahnuť až 50 % úsporu energie na vykurovanie a tým aj výrazné zníženie prevádzkových nákladov.

Hlavné výhody vetrania freeAir od spoločnosti bluMartin
* Pohodlné senzorové ovládanie pre každú jednotlivú bytovú jednotku
* Ochrana proti vlhkosti bez ohľadu na správanie používateľa
* Zjednodušený dizajn a inštalácia bez drahých protipožiarnych zariadení
* Maximálna energetická účinnosť pre zníženie prevádzkových nákladov