BYTOVÝ DOM

freeAir 100 s prípojkou odvádzaného vzduchu v kúpeľni

Ekonomická výstavba a rekonštrukcia
Ventilačný systém freeAir od bluMartin umožňuje vetranie celých bytových jednotiek – v závislosti od veľkosti – iba jednou vonkajšou stenou. Vďaka inteligentnej aktívnej prenosovej jednotke freeAir plus nie sú potrebné rozvody privádzaného vzduchu. Pre odsávaný vzduch zvyčajne stačí krátke potrubie. To pomáha výrazne znížiť náklady na dizajn a inštaláciu. Nie je potrebné inštalovať ani udržiavať žiadne drahé požiarne bezpečnostné zariadenia (napr. stropné priečky alebo požiarne klapky), keďže vetracia jednotka neprechádza cez požiarne úseky. Navyše, keďže sú namontované na stene, jednotky nezaberajú cennú podlahovú plochu.

Komfortná ochrana pred klímou a vlhkosťou s inteligentným senzorovým ovládaním
Vetracia jednotka freeAir 100 je vybavená 8 senzormi, ktoré zachytávajú údaje vrátane hladiny CO2, relatívnej vlhkosti a teploty a automaticky riadia vetranie podľa aktuálnej potreby. Inteligentné riadenie vlhkosti zabraňuje prílišnému vysušeniu alebo prílišnej vlhkosti vzduchu bez ohľadu na správanie používateľa, čím chráni pred poškodením vlhkosťou. Pre cestujúcich pomáha ovládanie závislé od dopytu zvýšiť komfort s výnimočnou kvalitou vzduchu a jednoduchou obsluhou.

Maximálna energetická účinnosť
Prispôsobením rýchlosti výmeny vzduchu aktuálnym potrebám freeAir 100 vyžaduje veľmi málo prevádzkovej energie. Vysoká úroveň rekuperácie tepla viac ako 90 % pomáha dosiahnuť úsporu energie na vykurovanie až 50 %. Pri menšom tepelnom zaťažení je vykurovací systém kompaktnejší aj v dimenzovaní. Vďaka vysokej energetickej účinnosti bol freeAir 100 certifikovaný pre použitie v pasívnych domoch.

Hlavné výhady vetrania freeAir od spoločnosti bluMartin
* Zjednodušený dizajn a inštalácia bez drahých protipožiarnych zariadení
* Vynikajúca kvalita vzduchu vďaka regulácii v závislosti od dopytu
* Inteligentné riadenie vlhkosti
* Maximálna energetická účinnosť