Bytové domy

Centralizovaná a decentralizovaná ventilačná jednotka freeAir 100 pre vetranie bytových domov od spoločnosti bluMartin

Decentralizovaná ventilačná jednotka freeAir 100 pre vetranie bytových domov.

Decentralizovaná ventilačná jednotka freeAir 100 pre vetranie bytových domov.

Excelentné vetranie freeAir od spoločnosti bluMartin
FreeAir 100e

FreeAir 100e

Stenová decentralizovaná vetracia jednotka s rekuperáciou tepla
FreeAir plus

FreeAir plus

Aktívna jednotka na prenos vzduchu