Rekuperačné jednotky bluMartin

Centralizovaná a decentralizovaná ventilačná jednotka freeAir 100e pre vetranie bytových domov od spoločnosti bluMartin.

FreeAir 100e

FreeAir 100e

Stenová decentralizovaná vetracia jednotka s rekuperáciou tepla
FreeAir plus

FreeAir plus

Aktívna jednotka na prenos vzduchu