Klimatické trámy / Chladiace trámy

Pasívny a aktívny klimatický lúč pre chladenie a kúrenie

PACIFIC

PACIFIC

Integrovaný klimatický lúč s chladením, kúrením a vetraním
ADRIATIC VF

ADRIATIC VF

Aktívný klimatický lúč s chladením, kúrením a vetraním
FRB

FRB

Exponovaný pasívny chladený lúč pre zavesenú inštaláciu