KONFERENČNÁ MIESTNOSŤ

Navrhované riešenie konferenčnej miestnosti s jedným alebo viacerými aktívnymi komfortnými modulmi spolu s jedným alebo viacerými aktívnymi difúzormi privádzaného vzduchu. Miestnosť má variabilné prúdenie privádzaného vzduchu a odvádzaného vzduchu cez odovzdávací vzduch.

Detekcia prítomnosti a merania teploty sa vykonávajú v aktívnom difúzore privádzaného vzduchu alebo v komfortnom module, tieto spoluregulujú tak, aby sa do miestnosti privádzalo správne množstvo vzduchu, ako aj chladenie a/alebo kúrenie, aby sa dosiahla nastavená klíma v miestnosti.

Odsávaný vzduch cez zvukovo tlmený difúzor na prenos vzduchu, prispôsobený pre vyššie prúdenie vzduchu do chodby s centrálnym odsávaným vzduchom.

 

Možnosti:
• Vykurovanie miestnosti prostredníctvom radiátorov a servopohonov radiátorových ventilov napojených na systém WISE. Alternatíva s ohrevom cez vykurovaciu špirálu v komfortnom module.
• Detekcia prítomnosti a meranie teploty v komfortnom module.
• Individuálne nastavenie teploty pomocou nastavovača požadovanej hodnoty.
• Meranie a regulácia teploty, montáž na stenu.
• Detekcia kvality vzduchu a vlhkosti s reguláciou, montáž na stenu.
• Detekcia kvality vzduchu a vlhkosti v komfortnom module.
• Detekcia okien pre vypnutie chladiaceho okruhu pri otvorenom okne.
• Ochrana proti kondenzácii pre chladiaci okruh.

Podrobné informácie a úplný popis funkcií nájdete v sprievodcovi systémom a funkciou. 

Pri návrhu boli použité tieto produkty: