Regulátory VAV a CAV

Regulátory variabilného alebo konštantného prietoku vzduchu

BSD

BSD

Štvorhranný regulátor variabilného alebo konštantného prietoku vzduchu (VAV) - bez izolácie
BB

BB

VAV box so zvukovým útlmom, prietoky od 75 do 6000 m3/h
BSS

BSS

Štvorhranný regulátor variabilného alebo konštantného prietoku vzduchu (VAV) - bez izolácie
VRK232

VRK232

Regulátor konštantného prietoku, diferenčný tlak do 500 Pa.
BRD

BRD

Kruhový regulátor variabilného alebo konštantného prietoku vzduchu (VAV) - s izoláciou
VRK233

VRK233

Regulátor konštantného prietoku, diferenčný tlak do 1000 Pa.
BRS

BRS

Kruhový regulátor variabilného alebo konštantného prietoku vzduchu (VAV) - bez izolácie
RDR

RDR

Regulátor konštantného prietoku, priemery 80 - 250mm, prietok 15 - 700m³/h, tlak: 50 - 250Pa