KANCELÁRIE

Pre kontrolu vnútornej klímy v kancelárskej budove je ideálnou voľbou vodný systém, na rozdiel od vzdušného systému. Medzi výhody, ktoré ponúka voľba vodného nad vzdušným systémom, patrí zníženie rozmerov potrubia a vysoká účinnosť chladenia a kúrenia, pretože vodná energia má vynikajúcu teplotnú kapacitu. Inštalácia tiež zaberá menej miesta a samotné jednotky sú kompaktné a menších rozmerov.

Systémové riadenie variabilnej obsadenosti (DCV)
Rovnako ako v prípade vzdušných inštalácií, musí byť systémové riešenie schopné uspokojiť veľké rozdiely v počte osôb prítomných v kancelárskych budovách v priebehu času, a to aj na dennej báze. Aby nedošlo k nadmernému zväčšeniu ventilačného systému, je potrebná kontrola dopytu (DCV), aby sa zabezpečilo variabilné obsadenie a vetranie v kancelárii.

Vyhradený systém riadenia klimatizácie pre každé poschodie
Viacpodlažný kancelársky blok je možné dimenzovať tak, aby malo každé poschodie svoj vlastný klimatizačný systém, ktorý uspokojuje požiadavky na kvalitu vzduchu a klímu v miestnosti. Vzduchotechnická jednotka dodáva presne ten správny objem vzduchu pomocou regulácie tlaku prostredníctvom komunikačnej jednotky. Funkcia, ktorá riadi okruh primárnej vody, optimalizuje teplotu vody použitej na chladenie a vykurovanie. Komfortné moduly riadené miestnosťou potom zaručujú požadovanú teplotu v každom interiéri.