MARK

StaticAir

StaticAir...Svet bez jemného prachu!

Jemný prach alebo tuhé častice už nemusia byť predmetom obáv. StaticAir ponúka inovatívne riešenie na redukciu týchto častíc. Riešenie, ktoré je účinné tak vo vonkajšom ako aj vo vnútornom prostredí. Naším cieľom je znížiť jemný prach v životnom a pracovnom prostredí. Spoločne vytvárame budúcnosť, kde jemný prach nemusí obmedzovať človeka.

 

StaticAir PAMARES
Pamares je skratka pre systém znižovania množstva častíc. Zariadenie StaticAir Pamares bolo vyvinuté na redukciu častíc alebo jemného prachu na verejných priestranstvách. Dôraz sa kládol na integráciu s novým a existujúcim pouličným osvetlením. StaticAir Pamares je umiestnená ako manžeta okolo stĺpika. Spotreba energie StaticAir Pamares je nízka a efektívna, 18 wattov.

StaticAir PMX
StaticAir PMX je vyvinutý pre prostredie s extrémnym množstvom jemného prachu. Systém je ideálny pre poľnohospodársky sektor. Okrem jemného prachu systém tiež redukuje hrubý prach a ultra jemný prach. StaticAir PMX je bezpečný pre ľudí a zvieratá, efektívny a ľahko sa inštaluje. 

StaticAir FINDURES
„Findures“ znamená systém na redukciu jemného prachu. Mnohé výrobné oblasti, priemyselné a montážne haly, majú veľmi vysokú koncentráciu jemného prachu alebo častíc. StaticAir Findures je riešením pre zabezpečenie zdravého pracovného prostredia uprostred existujúceho výrobného procesu.

StaticAir FDRS
FDRS je založený na rovnakej technike ako Findures. StaticAir FDRS je správny systém pre prostredie, kde je systém zachytenia dôležitejší ako vzhľad produktu. Žiadne extra puzdro, žiadna dodatočná povrchová úprava, maximálna jemná redukcia prachu.

StaticAir

StaticAir. Tichý a efektívny
Systémy StaticAir sú modulárne systémy a pracujú bez mechanických komponentov, ako sú ventilátory. Prevádzka našich zariadení na redukciu jemného prachu nevytvára žiadny hluk.

Oblasti použitia
Vonkajšie prostredie:
• Ulice
• Dopravné uzly
• Parky a rekreačné oblasti
• Tunely
Vnútorné prostredie:
• Parkovacie garáže
• Stavebné haly
• Poľnohospodárske prostredie (hydinárne)
• Indoorové haly (lezecká hala)
• Cukrárenský priemysel
• Keramický priemysel
• Betónový priemysel
• Sklársky priemysel
• Recyklačný priemysel
• Kovopriemysel

Ponúkame na Slovensku výhradné obchodné zastúpenie týmto spoločnostiam:

p-lemmensP. LEMMENS COMPANY S.A.
Parc industriel de Sauvenière
102, Chausseée de Tirlemont
B 5030 GEMBLOUX

TEL: +32 (0) 81 62 52 52
FAX: +32 (0) 81 62 52 53

mark staticair logoMark Climate Technology
P.O. BOX 13
9640 AA Veendam
The Netherlands

TEL: +31 598 656623
FAX: +31 598 624584

climecon logoClimecon Oy
Lämmittäjänkatu 4 A
FI-00880 HELSINKI
Finland

TEL: +358 20 198 6600

LIBERTY Composite Air Handling UnitsLiberty AHU
Elandlaan 8
NL-3734 CP Den Dolder
The Netherlands

TEL: +331(0)30 274 82 82

HiDew DehumidifiersHiDew S.r.l.
Via dell'Artigianato, 5
35026 Conselve (PD)
Italy

TEL: +39 049 9502511