MARK

AIRSTREAM

Vysokoúčinná rekuperačná jednotka AIRSTREAM CFX je v prevedení s účinnosťou (až 93%). Regulácia OJ Air2 Master je zabudovaná a prekáblovaná v jednotke (systém Plug&Play).

Na vysokú kvalitu ovzdušia v budovách sú kladené čoraz vyššie požiadavky. V zmysle nových požiadaviek musí byť vetranie navrhnuté v súlade s európskou smernicou EN 1253/2014 (EKODIZAJN 2018). Doterajšie štandardné vetracie jednotky strácali veľkú časť energie, čím boli pre investorov z hľadiska prevádzkovania extrémne finančne náročné. Holandská spoločnosť MARK sa už niekoľko rokov vo svojich rekuperačných jednotkách Airstream venuje čo najväčšiemu zachovaniu týchto energií. Rekuperačná jednotka Airstream má účinnosť až 93%. To znamená, že 93% získanej energie sa dodáva do čerstvého nasávaného vzduchu. Teplotu získanú takouto vysokú účinnosť v mnohých prípadoch už nie je nutné ďalej dohrievať, resp. len minimálne.

Vonkajší plášť: D1 podľa STN EN 13779 a STN EN 15251
Mechanická stabilita: D1 podľa EN 1886
Netesnosť skrine: L1 podľa EN 1886
Netesnosť medzi filtrom a rámom: F9 podľa EN 1886
Termická izolácia: T2 podľa EN 1886-1998 a EN 1886
Faktor tepelných mostov: TB2 podľa EN 1886-1998 a EN 1886
Trieda energetickej spotreby: P2 podľa EN 13053
Rýchlosť v priereze: V1 podľa EN 13053 pod 1,6m/s
Účinnosť rekuperácie v jednotke: až 90%
Trieda účinnosti: H1 podľa EN13053 viac než 71%
Energetická trieda: RLT A+
Obvodový plášť: PUR panel hrúbky 44,5mm

Jednotka so spätným získavaním tepla je k dispozícii v dvoch verziách pre vnútornú a vonkajšiu inštaláciu. Jednotke CFX je vybavená vysokou účinnosťou (protiprúdový výmenník tepla s obtokom). Jednotke HWX je vybavená rotačným výmenníkom tepla odolným voči korózii.

Možné aplikácie: obchodné centrá, supermarkety, hotely a penzióny, kancelárie, prednáškové sály, školy, divadlá, kultúrne strediská, výrobné haly, ...

Súčasťou jednotky sú vždy dve ovládania: Dotykové káblové ovládanie OJ-Air2-HMI-35T (umiestnené vo vetranom priestore, alebo na vzt jednotke) a servisne ovládanie Handheld (umiestnenie pri vzt jednotke).

 

 

Airstream
Účinnosť 90%
Nízke náklady / Rýchla návratnosť

Vlastnosti jednotiek Airstream:

 • Účinnosť až 93%
 • Vzduchový výkon v rozmedzí 600 - 27.500 m³ / h
 • Nízka hmotnosť
 • Malé rozmery jednotiek
 • Sendvičové panely hr. 44,5 mm v zložení pena, šetrné k životnému prostrediu
 • Vonkajšie plášť sa skladá z pozinkovaného plechu, farba v odtieni RAL 9002 (biela - sivá)
 • Vnútorné plášť je extrémne odolný proti korózii
 • Nízke tepelné mosty, konštrukcia s hliníkovými profilmi
 • Bezšvové spojenie panelov na vnútornej strane s gumovým tesnením (hygienické)
 • Vysoký vonkajší tlak
 • Odnímateľné dvere
 • Vnútorné a vonkajšie inštalácie
 • Nízka hlučnosť
 • Plug & Play prevedenie, zabudovaná regulácia v rámci jednotky
 • Dodávané jednotky sú z výroby už poskladané, pripravené na spustenie, prevedenie KOMPAKT z jedného kusa. Pri inštalácii v budovách (strojovniach) je možnosť požiadať dodávku jednotky v 3 kusoch.
 • Rôzne typy konštrukčného návrhu buď dodávka ako štandard, príp. ako atyp na vyžiadanie
 • Ventilátory sú vybavené energeticky úspornými EC-motormi
 • Certifikácia jednotiek je podľa RLT-01 "Energieeffizienzklasse" A +

Voliteľné možnosti jednotiek:

 • Predohrev alebo dohrev vzduchu: elektrický, vodný, plyn, kondenzácia
 • Zabudovaný plynový ohrievač
 • Chladič vodný, priamy
 • Tepelné čerpadlo (reverzibilný výmenník), vodný, DX cievka
 • Parný zvlhčovač ELMC
 • Nepriame adiabatické chladenie
 • Tlmiče hluku v jednotkách

Výstup pre nadradený systém:

 • Pripojenie na WEBprehliadač cez sieťový kábel LAN
 • Výstup pre MODBUS
 • Výstup pre BACnet
 • Regulácia OJ Air2 Master ponúka tieto 3 voľby vždy v rámci dodávky vzt jednotky

Ponúkame na Slovensku výhradné obchodné zastúpenie týmto spoločnostiam:

p-lemmensP. LEMMENS COMPANY S.A.
Parc industriel de Sauvenière
102, Chausseée de Tirlemont
B 5030 GEMBLOUX

TEL: +32 (0) 81 62 52 52
FAX: +32 (0) 81 62 52 53

mark staticair logoMark Climate Technology
P.O. BOX 13
9640 AA Veendam
The Netherlands

TEL: +31 598 656623
FAX: +31 598 624584

climecon logoClimecon Oy
Lämmittäjänkatu 4 A
FI-00880 HELSINKI
Finland

TEL: +358 20 198 6600

LIBERTY Composite Air Handling UnitsLiberty AHU
Elandlaan 8
NL-3734 CP Den Dolder
The Netherlands

TEL: +331(0)30 274 82 82

HiDew DehumidifiersHiDew S.r.l.
Via dell'Artigianato, 5
35026 Conselve (PD)
Italy

TEL: +39 049 9502511